Tag Archive

Tag Archives for " REKLAMNI UZORCI "

Reklamni materijal, poslovni uzorci i PDV

Poslovni uzorci, reklamni materijal,  pokloni manje vrednosti koji se daju poslovnim partnerima i budućim klijentima, kao i uzorci koji su se i do sada davali bez naknade,  Pravilnikom je  detaljnije utvrđena vrednost i količina davanja. Prema odredbi člana 6. stav 1. tačka 3) Zakona, smatra se da promet dobara i usluga, u smislu ovog zakona, […]

Detaljnije...