• Home
  • Blog
  • Premije dobrovoljnog osiguranja za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija

Tag Archive

Tag Archives for " Premije dobrovoljnog osiguranja za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija "

Premije dobrovoljnog osiguranja za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija

Poslodavac za zaposlene može da zaključi ugovor sa osiguravajućim društvom i uplaćuje premije za dobrovoljno dodatno penzijsko osiguranje, kolektivno osiguranje od posledica nezgoda i kolektivno osiguranje za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija, a u cilju sprovođenja kvalitetne dodatne socijalne zaštite. U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, zaradom se u smislu čl. […]

Detaljnije...