Tag Archive

Tag Archives for " PREDUZETNIK NE MOŽE DA ZASNUJE RADNI ODNOS "

PREDUZETNIK NE MOŽE DA ZASNUJE RADNI ODNOS

Preduzetnik koji se opredelio da u tekućoj godini obračunava i isplaćuje zaradu, ne znači da je zasnovao radni odnos. Prema tumačenju Ministarstva, da bi se zasnovao radni odnos potrebno je da postoje dve strane, kao i u svakom drugom ugovornom odnosu. Ovde postoji samo preduzetnik kao jedno lice (preduzetnička radnja nije posebno lice u odnosu […]

Detaljnije...