• Home
  • Blog
  • PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA KRAVE ZA UZGOJ TELADI ZA TOV

Tag Archive

Tag Archives for " PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA KRAVE ZA UZGOJ TELADI ZA TOV "

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA KRAVE ZA UZGOJ TELADI ZA TOV

(„Sl. glasnik RS“, br. 25/2018 i 44/2018 – dr. zakon)  Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov (u daljem tekstu: podsticaji), kao i obrazac zahteva za ostvarivanje podsticaja. Član 2 Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog […]

Detaljnije...