• Home
  • Blog
  • PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA NAKNADE ZA UPRAVLJANJE POSEBNIM TOKOVIMA OTPADA

Tag Archive

Tag Archives for " PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA NAKNADE ZA UPRAVLJANJE POSEBNIM TOKOVIMA OTPADA "

PRAVILNIK O USKLAĐENIM IZNOSIMA NAKNADE ZA UPRAVLJANJE POSEBNIM TOKOVIMA OTPADA

(„Sl. glasnik RS“, br. 45/2018 i 67/2018) Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se usklađeni iznosi naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada. Član 2 Iznosi naknade za proizvedene i uvezene gume koje posle upotrebe postaju poseban tok otpada su za: 1) uvezene, proizvedene ili protektirane automobilske gume od motornih vozila (automobila, autobusa, kamiona, motorcikala i dr.), […]

Detaljnije...