Tag Archive

Tag Archives for " Pravilnik o podnošenju poreske projave elektronskim putem "

Pravilnik o podnošenju poreske projave elektronskim putem

(„Sl. glasnik RS“, br. 113/2013, 104/2018 i 99/2021) Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuje način podnošenja poreske prijave elektronskim putem. Član 2 Poreska prijava u elektronskom obliku je elektronski dokument koji ima sadržaj i strukturu poreske prijave u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija i koji je poreski obveznik […]

Detaljnije...