• Home
  • Blog
  • PRAVILNIK O OPŠTIM I POSEBNIM USLOVIMA HIGIJENE HRANE U BILO KOJOJ FAZI PROIZVODNJE

Tag Archive

Tag Archives for " PRAVILNIK O OPŠTIM I POSEBNIM USLOVIMA HIGIJENE HRANE U BILO KOJOJ FAZI PROIZVODNJE "

PRAVILNIK O OPŠTIM I POSEBNIM USLOVIMA HIGIJENE HRANE U BILO KOJOJ FAZI PROIZVODNJE, PRERADE I PROMETA

(„Sl. glasnik RS“, br. 72/2010 i 62/2018) Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju opšti i posebni uslovi higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa (u daljem tekstu: mikrobiološki kriterijumi za hranu). Član 2 Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje: 1) kriterijum bezbednosti hrane jeste kriterijum kojim se definiše […]

Detaljnije...