Pravilnik o listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom Archives - Biljana Trifunović
  • Home
  • Blog
  • Pravilnik o listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom

Tag Archive

Tag Archives for " Pravilnik o listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom "

Pravilnik o listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom

(“Sl. glasnik RS”, br. 122/2012 i 104/2018) Član 1 Ovim pravilnikom utvrđuje se Lista jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom. Lista iz stava 1. ovog člana odštampana je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Član 2 Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.   Samostalni član […]

Detaljnije...
Pitanja i odgovori