Tag Archive

Tag Archives for " POREZ NA TRGOVINSKO ZASTUPANJE "

NAKNADA PO OSNOVU TRGOVINSKOG ZASTUPANJA

Prihod koji fizičko lice ostvari po osnovu ugovora o trgovinskom zastupanju ima poreski tretman ostalih – drugih prihoda i podleže plaćanju poreza na dohodak građana u skladu sa odredbama čl. 85. i 86. Zakona o porezu na dohodak građana. Pored toga, na prihod koji fizičko lice ostvari po osnovu ugovora o trgovinskom zastupanju obračunavaju se […]

Detaljnije...