• Home
  • Blog
  • Poresko izuzimanje PDV prilikom prenosa dela imovine u novoosnovano društvo

Tag Archive

Tag Archives for " Poresko izuzimanje PDV prilikom prenosa dela imovine u novoosnovano društvo "

Poresko izuzimanje PDV prilikom prenosa dela imovine u novoosnovano društvo

Nepostojanje prava na poresko izuzimanje u slučaju kada obveznik PDV izvrši prenos dela imovine – poslovne zgrade kao ulog u postupku osnivanja novog privrednog društva Kada imovinu obveznika PDV, između ostalog, čine dva objekta koje je obveznik PDV izgradio u svojstvu investitora 2015. godine, od kojih jedan – poslovna zgrada služi za obavljanje delatnosti iznajmljivanja, […]

Detaljnije...