Tag Archive

Tag Archives for " POPUNJAVANJE PPI-1 "

POPUNJAVANJE PORESKE PRIJAVE ZA POREZ NA IMOVINU – PPI-1

Obavezu za popunjavanje i dostavljanje Obrasca PPI-, najkasnije do 31. 03. 2014. godine za 2014. godinu  imaju: – pravna lica koja vode poslovne knjige u skladu sa propisima Republike Srbije; – ogranci i drugi organizacioni delovi stranog pravnog lica koji obavlja privrednu delatnost u Republici Srbiji i koji poslovne knjige vodi u skladu sa propisima […]

Detaljnije...