Tag Archive

Tag Archives for " PDV NA PROMET USLUGA DEZINFEKCIJE "

PDV na promet usluga dezinfekcije

Nepostojanje obaveze obračunavanja i plaćanja PDV na promet usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije koji obveznik PDV vrši u skladu sa zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti  Na promet usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, koji obveznik PDV vrši u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, PDV se ne obračunava i ne plaća, […]

Detaljnije...

PDV NA PROMET USLUGA DEZINFEKCIJE

(NE)POSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA PDV NA PROMET USLUGA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE   Kada obveznik PDV vrši promet usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, PDV se ne obračunava i ne plaća, a obveznik PDV nema pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu. Na promet […]

Detaljnije...