Tag Archive

Tag Archives for " PDV I POREZ PO ODBITKU "

PDV I POREZ PO ODBITKU NA ONLINE UČENJE

Usluge online kursa smatraju se uslugama koje se pružuju elektronskim putem. Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost mestom prometa usluga se u ovom slučaju smatra mesto gde je pružena usluga i mesto obavljanja delatnosti primaoca usluga. S obzirom da je primalac usluga rezident Republike Srbije ima obavezu internog obračuna PDV. Takođe prema Zakonu o […]

Detaljnije...