Tag Archive

Tag Archives for " OSNOVICE POREZA NA ZARADE – UPUĆENIH NA RAD U INOSTRANSTVO "

OSNOVICA POREZA NA ZARADE FIZIČKIH LICA – REZIDENATA REPUBLIKE SRBIJE UPUĆENIH NA RAD U INOSTRANSTVO U PERIODU OD 2005. DO 2016. GODINE

Za fizička lica – rezidente Republike Srbije koji su bili upućeni u inostranstvo radi obavljanja poslova za pravna lica – rezidente Republike Srbije osnovicu poreza na zarade: – koja je bila u primeni od 1.1.2005. godine zaključno sa 29.5.2013. godine predstavljao je iznos zarade koju bi, u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o […]

Detaljnije...