Tag Archive

Tag Archives for " OBRAZAC PPDG-2R "

Porez na ukupan prihod građana za 2018. godinu, prijavljuje se do 15.maja 2019. godine

Poreska prijava na obrascu PPDG-2R za godišnji porez na dohodak građana za 2018. godinu Poreska prijava za porez na dohodak građana za 2018. godinu podnosi se do 15. maja 2019. godine. Poreska prijava se može  podneti u elektronskom obliku ili u pismenom. Elektronska prijava se podnosti preko Portala Poreske  uprave e-porezi, a poreska prijava u […]

Detaljnije...

POREZ NA UKUPAN PRIHOD GRAĐANA ZA 2015. PRIJAVLJUJE SE DO 15. MAJA 2016.

PORESKA PRIJAVA NA OBRASCU PPDG-2R ZA GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2015. GODINU   Poreska prijava za porez na dohodak građana za 2015. godinu podnosi se do 15. maja 2016. godine. Poreska prijava se može  podneti u elektronskom obliku ili u pismenom. Elektronska prijava se podnosti preko Portala Poreske  uprave e-porezi, a poreska prijava […]

Detaljnije...