Tag Archive

Tag Archives for " Obavezno dostavljanje deklaracije kupcu "

Obavezno dostavljanje deklaracije kupcu

Obavezno dostavljanje deklaracije kupcu  uz robu koja je prodata putem interneta Sve razvijeniji oblik trgovine putem interneta, nameće obavezu primene Zakona o trgovini, koji ima za cilj unapređenje trgovine i zaštita tržišta, zabrana nepoštene tržišne utakmice i nadzor. Član 34. Zakona, uređuje da:  „Roba u trgovini na malo mora da ima deklaraciju koja sadrži podatke […]

Detaljnije...