• Home
  • Blog
  • Nepriznavanje rashoda ispravke vrednosti prodatih potraživanja

Tag Archive

Tag Archives for " Nepriznavanje rashoda ispravke vrednosti prodatih potraživanja "

Nepriznavanje rashoda ispravke vrednosti prodatih potraživanja

Nepriznavanje u poreskom bilansu rashoda po osnovu ispravke vrednosti pojedinačnih nenaplaćenih potraživanja u periodu u kom su predmetna potraživanja prodata u slučaju kada taj rashod nije bio priznat u nekom od prethodnih poreskih perioda Imajući u vidu da rashod po osnovu ispravke vrednosti pojedinačnih potraživanja nije bio priznat u nekom od prethodnih poreskih perioda, a […]

Detaljnije...