Nema obaveze poreza po odbitku na prihode od kamate Archives - Biljana Trifunović

Tag Archive

Tag Archives for " Nema obaveze poreza po odbitku na prihode od kamate "

Nema obaveze poreza po odbitku na prihode od kamate

Nepostojanje obaveze obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku na prihode koje nerezidentno pravno lice ostvaruje od kamate po osnovu kredita, u skladu sa okvirnim sporazumom između Republike Sbrbije i Evropske investicione banke   Prilikom isplate kamate, u konkretnom slučaju, ne obračunava se i ne plaća porez po odbitku, pod uslovom da se radi o finansiranju […]

Detaljnije...
Pitanja i odgovori