• Home
  • Blog
  • Nema obaveze oporezivanja godišnjim porezom na dohodak građana za izvršeni rad na koje se plaća porez samooporezivanjem

Tag Archive

Tag Archives for " Nema obaveze oporezivanja godišnjim porezom na dohodak građana za izvršeni rad na koje se plaća porez samooporezivanjem "

Nema obaveze oporezivanja godišnjim porezom na dohodak građana za izvršeni rad na koje se plaća porez samooporezivanjem  

Nepostojanje obaveze oporezivanja godišnjim porezom na dohodak građana za 2021. godinu prihoda od ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršeni rad na koje se plaća porez samooporezivanjem Kako godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade […]

Detaljnije...