Tag Archive

Tag Archives for " NA PARKING SE PLAĆA PDV OD 20% "

NA PARKING SE PLAĆA PDV OD 20%

Usluga korišćenja parkirališta oporezuje se po opštoj stopi PDV od 20%. Obveznik PDV koji vrši promet predmetne usluge, tj. istupa u svoje ime prema trećim licima – korisnicima parkirališta, dužan je da za taj promet obračuna PDV na poresku osnovicu koju čini ukupan iznos naknade (u novcu, stvarima ili uslugama) koju obveznik PDV prima ili […]

Detaljnije...