Tag Archive

Tag Archives for " Model Pravilnika o popisu "

Model Pravilnika o popisu

Na osnovu čl. 20-22. Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. br. 73/2019 i 44/2021 – dalje: Zakon), člana 4. Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem („Sl. glasnik RS“, br. 89/2020) i odredbi člana _____ Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama _______________ (poslovno ime privrednog društva), _______________ […]

Detaljnije...