• Home
  • Blog
  • Lista indikatora za brokersko-dilerska društva i ovlašćene banke

Tag Archive

Tag Archives for " Lista indikatora za brokersko-dilerska društva i ovlašćene banke "

Lista indikatora za brokersko-dilerska društva i ovlašćene banke

Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za brokersko-dilerska društva i ovlašćene banke (investiciona društva)   – od 10. novembra 2022. godine – Stranka se prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa i ispostavljanja naloga za trgovanje investicionom društvu obraća isključivo preko punomoćnika. Transakciju inicira zastupnik koji istovremeno zastupa i kupca i prodavca. Stranka ima lošu reputaciju, poznate su […]

Detaljnije...