Tag Archive

Tag Archives for " KAPITALNI GUBITAK "

PREBIJANJE KAPITALNIH GUBITAKA SA KAPITALNIM DOBICIMA OSTVARENIM U NAREDNOM PERIODU

Kapitalni gubitak koji je ostvaren u 2014. godini (prodajom prava, udela ili hartije od vrednosti) može se prebiti sa kapitalnim dobitkom (od prodaje drugog prava, udela ili hartije od vrednosti) ostvarenim kasnije – u toj ili narednim godinama, na način da ukoliko se i posle prebijanja kapitalnog gubitka sa kapitalnim dobitkom iskaže kapitalni gubitak dopušteno […]

Detaljnije...