Tag Archive

Tag Archives for " Invalidska penzija "

Nemogućnost korisnika invalidske penzije na ostvarivanje prava na starosnu penziju

Osiguranik kod koga je nastupio rizik invalidnosti i koji je po tom osnovu ostvario pravo na invalidsku penziju ne može steći pravo na starosnu penziju po nastupanju rizika starosti, kao što ni osiguranik kod koga je rizik starosti nastupio pre rizika invalidnosti ne može da stekne pravo na invalidsku penziju, jer je za sticanje prava […]

Detaljnije...