• Home
  • Blog
  • Godišnji izveštaj o posebnim tokovimo otpada (Eko taksa) do 31.03.2019.

Tag Archive

Tag Archives for " Godišnji izveštaj o posebnim tokovimo otpada (Eko taksa) do 31.03.2019. "

Godišnji izveštaj o posebnim tokovimo otpada (Eko taksa) do 31.03.2019. godine

Smatram da bi trebalo da vas podsetim da se približava krajnji rok za predaju Godišnjeg izveštaja o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada. Ovaj izveštaj dostavlja se Agenciji za zaštitu životne sredine najkasnije do 31.03.2019. godine a odnosi se na 2018. godinu. Podrazumeva se da ste prethodno obracunali i platili taksu za IV kvartal […]

Detaljnije...