Tag Archive

Tag Archives for " DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U INOSTRANSTVO "

DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U INOSTRANSTVO OD 1. JANUARA IZNOSE 50 EUR

Saglasno izmenjenoj odredbi člana 18. stav 1. tačka 1) i 2) Zakona o porezu na dohodak građana, koja se odnosi na naknade troškova propisano je da je za dnevnice za službeni put u inostranstvo neoporezivi iznos do 50 evra dnevno. Ne plaća se porez na zarade na primanja zaposlenog po osnovu dnevnice za službeno putovanje […]

Detaljnije...