Tag Archive

Tag Archives for " DAVANJE STANOVA U ZAKUP "

DAVANJE STANOVA ZA KRAĆI BORAVAK U ZAKUP – OPOREZUJE SE SA 20% PDV

„Na promet usluga davanja u zakup stanova za kraći boravak po tzv. sistemu dnevne rente, PDV se obračunava i plaća po opštoj stopi PDV od 20%. Takođe, po istoj poreskoj stopi PDV od 20% oporezuje se i promet usluga davanja u zakup stanova koji obveznik PDV vrši pravnim licima, preduzetnicima, kao i fizičkim licima koji […]

Detaljnije...