Tag Archive

Tag Archives for " Carinski dug nastao zbog neispunjenja obaveza "

Carinski dug nastao zbog neispunjenja obaveza

Za robu koja podleže plaćanju uvoznih dažbina, carinski dug pri uvozu nastaje i zbog neispunjavanja uslova koji uređuju stavljanje strane robe u carinski postupak „Veza: Akt Ministarstva finansija, Sektora za carinski sistem i politiku br. 011-00-01176/2021-17 od 25.5.2022. godine (Objašnjenje Uprave carina, br. 148-35-012-01-103/2022 od 5.9.2022. godine)

Detaljnije...