Tag Archive

Tag Archives for " ADVOKATI "

Utvrđivanje poreske obaveze paušalcima – advokatima

  Na osnovu Zakona o porezu na dohodak građana član 41. definisano je da preduzetnicima advokatima, paušalni prihod za utvrđivanje poreske obaveze za 2015, 2016. i 2017. godinu utvrđuje se u visini paušalnog prihoda koji je ovoj grupi obveznika utvrđen za 2014. godinu „Odredbama člana 5. stav 2. Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima […]

Detaljnije...