Results

Search Results for: PRAVILNIK O NAČINU PRIZNAVANJA, VREDNOVANJA, PREZENTACIJE I OBELODANJIVANJA POZICIJA U POJEDINAČNIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA MIKRO I DRUGIH PRAVNIH LICA

Popis finansijskih plasmana i potraživanja za 2022. godinu

Prema Pravilniku o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem predmet godišnjeg popisa su pored ostale imovine i finansijski plasmani i potraživanja. Popisom su obuhvaćeni svi finansijski plasmani i potraživanja za prodatu robu i usluge, kao i nenaplaćena potraživanja na dan sastavljanja finansijskih izveštaja. Popisna komisija trabe da bude sastavljena […]

Detaljnije...

Popis zaliha robe i stalnih sredstava namenjenih prodaji za 2022. godinu

Kao i kod ostalih popisa imovine i obaveza, prilikom popisa zaliha robe i sredstava namenjenih prodaji imenuje se komisija za vršenje popisa čiji članovi nisu nadležni za sredstva koja popisuju niti su rukovodioci nadležnih za ta sredstva. Popis zaliha robe Prema Pravilniku o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanje […]

Detaljnije...

Popis kod mikro pravnih lica i preduzetnika u 2022. godini

Godišnji popis kod mikro pravnih lica i preduzetnika u 2022. godine može da izvrši samo jedno lice bez formiranja popisne komisije, ukoliko ne postoje uslovi za formiranje komisije. Popis kod mikro pravnih lica; Popis kod preduzetnika koji po sistemu dvojnog knjigovodstva vode poslovne knjige; Popis kod preduzetnika koji su paušalni poreski obveznici Privredna društva koja […]

Detaljnije...

Evidentiranje pristupnice naplaćene od članova online platforme

Računovodstveno evidentiranje sredstava koj su na ime pristupnice naplaćena od članova (korisnika) online platforme za prodaju Sredstva koja na ime pristupnice uplate članovi/korisnici online platforme za prodaju polovnih stvari, u poslovnim knjigama vlasnika platforme treba evidentirati u korist računa 430 – Primljeni avansi, depoziti i kaucije (tj. odgovarajućeg analitičkog računa koji se odnosi na depozite […]

Detaljnije...
1 2 3