• Home
  • Blog
  • Zakoni

Pravilnik o vrstama pošiljki koje podležu veterinarsko-sanitarnoj kontroli i načinu obavljanja veterinarsko-sanitarnog pregleda pošiljki na graničnim prelazima

 („Sl. glasnik RS“, br. 56/2010, 110/2021 i 66/2022)

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste pošiljki koje podležu veterinarsko-sanitarnoj kontroli i način obavljanja veterinarsko-sanitarnog pregleda pošiljki na graničnim prelazima na kojima postoji organizovana veterinarsko-sanitarna kontrola.

Član 2

Odredbe ovog pravilnika ne odnose se na pošiljke kućnih ljubimaca koji se kreću u pratnji vlasnika i namenjeni su za nekomercijalne svrhe, osim kopitara.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović