Preduzetik – izvoznik robe i usluga

Izvoz robe i usluga regulisan je Zakonom o spoljnoj trgovini. Načini  naplata i plaćanja definisani su Zakonom o deviznom poslovanju.

Ko može da se bavi spoljnom trgovinom, odnosno da se regularno pojavi kao izvoznik robe i usluga?

 

Zakon o spoljnoj trgovini, Zakon o deviznom poslovanju i Carinski zakon u potpunosti sa svim pravima i obavezama izjednačavaju:

  • Privredna društva;
  • Preduzetnike i
  • Ogranke stranih pravnih lica registrovanih u Srbiji.

Znači preduzetnici imaju puno pravo da se bave spoljnom trgovinom kao i privredna društva. Želimo da naglasimo i sledeće, da pomenuti zakoni ne prave razliku kod  preduzetnika da li je u pitanju preduzetnik koji vodi poslovne knjige po principu, dvojnog knjigovodstva ili porez plaća kao paušalac. Takođe, želimo da kažemo i sledeće, da preduzetnk da bi se bavio spoljnom trgovinom ne mora da bude u sistemu PDV. Ovo su bitne informacije za preduzetnike jer u poslednje vreme bilo je dosta pitanja, da li preduzetnik može da izvozu robu i usluge.

Za sve privredne subjekte, zakoni su isti, rok za naplatu izvezene robe ili usluga je godinu dana, odnosno 365 dana od dana izvoza. Ukoliko se u tom roku ne naplati izvezena roba ili usluga, potrebno je da izvoznik registruje kreditni odnos na obrascu P-1 kod NBS.

Zakonom su definisani različite vrste izvoza, što znači da nije za svaki izvoz  potrebna ista dokumentacija.

Pobrojaćemo osnovne vidove izvoza robe a to su:

  • Izvoz robe sa preferencijalnim poreklom u zemlje sa kojima Republika Srbija ima potpisan ugovor o bescarinskom prometu a to su zemlje članice; EU, potpisnice CEFTA sporazuma, EFTA sporazuma i zemlje članice BRK sporazuma – Rusija, Belorusija, Kazahstan i Srbija. Izvoz robe u pobrojane zelje, ukoliko postoji propisano poreklo izvozi se bez plaćanja carine od strane uvoznika.
  • Redovan izvoz robe bez obzira na poreklo, izvozi se u zemlje gde ne postoji sporazum, ili je roba bez porekla.
  • Reeksport – roba kupljena u inostranstvu i isporučena u neku zemlju u inostranstvu bez ulaska u carinsko područje Republike Srbije.
  • Reeksport – roba je kupljena u inostranstvu, uvozi se u carinsko područje Republike Srbije- smešta se u carinski magacin, znači uvoznik ne dolazi u kontakt sa robom, samo dostavlja izvoznu dokumentaciju, i roba se u nepromenjenom stanju izvozi u neku drugu zemlju.
  • Privremeni izvoz opreme radi popravke u garantnom roku ili mimo garantnog roka.
  • Prodaja robe stranom licu na teritoriji Republike Srbije bez izvoza i prelaska carinske linije.
  • Izvoz opreme pod zakup.

Izvoz usluga

Pored izvoza proizvoda, usluge  takođe mogu biti predmet izvoza. I tu postoje razlike.

Usluge stranim licima mgu biti pružene na teritoriji Republike Srbije, i da se naplate u devizama.

Usluge poput projektvanja, programiranja, savetodavne, izrada studija o transfernim cenama mogu biti urađene na teritoriji Republike Srbije i poslete putem interneta stranom licu, i to je izvoz.

Usluge se mogu pružati direktno u inostranstvu stranim licima, poput servisnih usluga ali i izvođenje zanatskih građevinskih radova u inostranstvu. I to je dozvoljeno i sve češći izvoz naših privrednika.

Treba naglasiti i sledeće. Ukoliko se ugovori izvoz na primer građevinske stolarije (prozori i vrata) sa montažom u nostranstvu to je jedna vrsta izvoza i smatra se redovnim zvozom, u zavisnosti od upotrebljenih materijala može da bude izvoz sa i bez porela.

Takođe, naši privrednici sve češće ugovaraju zanatske građevinske radove u inostranstvu samo u obliku pružanja usluga: ugradnja stolarije, moleraj, postavljanje vodovodne instalacije ili projektovanje objekata.

Ovakav vid izvoza usluga koji se odnosi na građevinske usluge podleže posebnom izveštavanju. Nakon sačinjenog ugovora o izvođenju pomenutih radova u inostranstvu potrebno je ugovor registrovati kod NBS dostavljanjem GRU A obrasca, i dok se posao ne završi potrebno je svaka tri meseca dostavljati NBS Obrazac GRU A.

Kao što vidite, izvoz nije samo izvozni račun, koji se takođe po podacima razlikuje od računa koji se ispostavlja kada se radi o domaćem prometu robe i usluga.

Detaljno o izvozu, sa praktičnom  procedurom utvrđivanja preferencjalnog prekla, možete naučiti i upotpuniti svoje znanje kod nas kao PREMIJUM pretplatnik na platformi, nakon kojeg će te biti u prilici da samostalno sastavljate izvoznu dokumentaciju za sve pobrojane vrste izvoza.

Detaljnije se sa programom seminara možete upoznati:

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović