Izvoz usluga – propisi koji regulišu ovu oblast

Izvoz usluga u Srbiji iz godine u godinu beleži konsantni rast. Posebno kada se radi o izvozu IT usluga. Kada se radi o izvozu usluge, nije dovoljno znati samo kako da napravite izvozni / izlazni račun i poslati ga klijentu. To jeste neophodno, ali često za uspešno poslovanje nije dozvoljno, posebno kada nastanu određene situacije. Propisi i pravila koja se odnose na izvoz usluga obavezujući su za sve privredne subjekte koji se bave izvozom usluga, znači za preduzeća, preduzetnike, ogranke stranih lica u Srbiji i preduzetnike paušalce.

Na izvoz usluga primenjuju se domaći  i međunarodni propisi.

U ovom tekstu mapiraćemo izvoz usluga i dati objašnjenje:

 • Zakoni koji se odnose na izvoz usluga;
 • Način isporuke usluga;
 • Ko može da izvozi usluge;
 • Izvozni račun;
 • Određivanje dana pružanja usluge u spoljnoj trgovini;
 • Rokovi za naplatu;
 • Obaveze izveštavanja NBS;
 • Rokovi izveštavanja NBS
 • Međunarodni propisi:

 

Kada se radi o spoljnoj trgovini, konkretno izvozu usluga treba imati na umu da se na ovu oblast odnosi više domaćih i međunardnih propisa.

Zakoni koji regulišu ovu materiju su:

 • Zakon o spoljnoj trgovini;
 • Zakon o deviznom poslovanju;
 • Zakon o obligacionim odnosima;
 • Zakon o PDV;
 • Opšti sporazum o trgovini uslugama (GATS),
 • Pravila Svetske trgovinske organizacije (STO);
 • Propisi EU

Podzakonska akta, koja imaju obavezujući karakter sa kaznenim merama koji se odnose na izvoz usluga su:

 • Odlukom o izveštavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom;
 • Odlukom o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom;
 • Uredba o načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga;
 • Odluka o načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama.

Svi pobrojani zakoni i podzakonska akta odnose se na privredna društva i na preduzetnike. Preduzetnici paušalci, u obavezi su da u određenim situacijama primene sve pobrojane propise i zakone sem Zakona o PDV kada se radi o izvozu usluga. U situaciji kada se javljaju kao uvoznici usluga npr. softver ili korišćenje licence za softver tada su u obavezi da primene  određene odredbe Zakona o PDV činjenica je da  paušalci ne mogu da budu u sistemu PDV, ali  po Zakonu o PDV postoje situacije kada trebaju da ga obračunaju, jednokratno plate i podnesu Poreskoj upravi  Obrazac PPDV.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović