Oporezivanje kamate na kredit iz instranstva

Pivredna društva i preduzetnici mogu da se zadužuju u inostranstvu. Kada se plaća kamata ona se oporezuje porezom po odbitku. Porez na kamatu je 20% ukoliko ugovorom nije drugačije utvrđeno prema UIDO. Porez po odbitku se plaća najkasnije 3 dana od dana isplate kamate. Pre plaćanja poreza potrebno je PU dostaviti Obrazac PDPO/S.

U ovom tekstu dealjno je obrađena ova tema sa primerima iz prakse. Primer popunjavanja Obrasca PDPO/S kao i stavovi za knjiženje.

Dostupan je i pregled poreskih stopa na kamatu po zemljama potpisnicama UIDO.

Ceo sadržaj teksta dostupan je samo PRO I PREMIJUM pretplatnicima platforme.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović