Uvoz materijala za aktivno oplemenjivanje – iskazivanje podataka u Obrascu POPDV

Uvoz materijala radi aktivnog oplemenjivanja, na kome se vrši ugovorena obrada i  nakon toga otprema u vidu gotovog proizvoda po okončanju postupka oplemenjivanja – iskazivanje podataka u Obrascu POPDV

 

U skladu sa članom 12. stav 4. Zakona o porezu na dodatu vrednost, kao opšte pravilo za utvrđivanje mesta prometa usluga primenjuje se i na usluge radova na pokretnim stvarima koje se pružaju poreskom obvezniku u smislu člana 12. Zakona, odnosno u konkretnom slučaju na usluge dorade/aktivnog oplemenjivanja pružene stranom pravnom licu, te predmetna usluga nije predmet oporezivanja PDV.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović