PDV na uluge servisa u garantnom roku od izdavaoca garancije sa sedištem u Austriji

Određivanje mesta prometa usluge popravke dobara koju obveznik PDV – serviser u Republici Srbiji naplaćuje u garantnom roku od nosioca/izdavaoca garancije sa sedištem u Austriji

Kada obveznik PDV – serviser naplaćuje naknadu za uslugu popravke, odnosno servisa dobara (koja se nalaze u Republici Srbiji) u garantnom roku od nosioca/izdavaoca garancije sa sedištem u Austriji, reč je o naknadi za uslugu radova na pokretnim stvarima pruženoj poreskom obvezniku, što znači da je mesto prometa predmetne usluge, u konkretnom slučaju, u Austriji gde se nalazi sedište primaoca usluge. Na naknadu za promet predmetne usluge obveznik PDV – serviser ne obračunava PDV, a po osnovu prometa te usluge ima pravo na odbitak prethodnog poreza

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-131/2019-04 od 11.6.2019. godine)

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović