Uvoz dobara koja su bila izvezena

Poreski tretman dobara koja su izvezena, a koja se u Republiku vraćaju neprodata ili zato što ne odgovaraju obavezama koje proističu iz ugovora, odnosno poslovnog odnosa na osnovu kojeg su bila izvezena

Na uvoz dobara koja su izvezena, a koja se u Republiku vraćaju neprodata ili zato što ne odgovaraju obavezama koje proističu iz ugovora, odnosno poslovnog odnosa na osnovu kojeg su bila izvezena,PDV se ne plaća, pri čemu ostvarivanje ovog poreskog oslobođenja nije uslovljeno vremenskim rokom. 

(Objašnjenje Uprave carina, br. 148-II-439-02-16/2019 od 21.6.2019. godine)

„VEZA: akt broj: 148-II-439-02-18/5/2017 od 11.9.2017. godine

Aktom pod gornjim brojem i datumom sve carinarnice su obaveštene o poreskom tretmanu dobara koja su izvezena, a koja se u Republiku Srbiju vraćaju neprodata ili zato što ne odgovaraju obavezama koje proističu iz ugovora, odnosno poslovnog odnosa na osnovu kojeg su bila izvezena, posle isteka roka od tri godine, čime nije ispunjen uslov za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja carine (član 221. stav 1. Carinskog zakona („Sl. glasnik RS“, br. 18/2010, 111/2012, 29/2015, 108/2016 i 113/2017 – dr. zakon), o čemu je Ministarstvo finansija – Sektor za fiskalni sistem, zauzelo stav iznet u aktu broj: 011-00-679/2017-04 od 31.8.2017. godine.

Imajući u vidu da su od 17.6.2019. godine u primeni novi carinski propisi, ovim aktom se vrši ažuriranje gore navedenog člana Carinskog zakona, u skladu sa članom 177. Carinskog zakona („Sl. glasnik RS“, broj 95/18).

Na uvoz dobara koja su izvezena, a koja se u Republiku vraćaju neprodata ili zato što ne odgovaraju obavezama koje proističu iz ugovora, odnosno poslovnog odnosa na osnovu kojeg su bila izvezena, PDV se ne plaća, uz ukazivanje da ostvarivanje ovog poreskog oslobođenja nije uslovljeno vremenskim rokom.

Prema tome, poresko oslobođenje za uvoz dobara koja su izvezena, a koja se u Republiku vraćaju neprodata ili zato što ne odgovaraju obavezama koje proističu iz ugovora, odnosno poslovnog odnosa na osnovu kojeg su bila izvezena, primenjuje se i posle isteka roka od tri godine od dana izvoza tih dobara.

Odredbama člana 3. Zakona o PDV, propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (u daljem tekstu: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Uvoz je svaki unos dobara u carinsko područje (član 7. Zakona o PDV).

Prema odredbi člana 26. stav 16) Zakona o PDV, PDV se ne plaća na dobra koja su izvezena, a koja se u Republiku Srbiju vraćaju neprodata ili zato što ne odgovaraju obavezama koje proističu iz ugovora, odnosno poslovnog odnosa na osnovu kojeg su bila izvezena.

O prednjem se obaveštavate radi pravilne i jednoobrazne primene.“

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović