• Home
  • Blog
  • Propisi

Spisak roba sa tarifnim stavovima koje pri uvozu podležu fitosanitarnoj kontroli shodno Zakonu o Zdravlju bilja i oplemenjivačima zemljišta ili Zakonu o sredstvima za zaštitu bilja

(Ažurirano 1.1.2019. godine)

 

Odeljak II

BILJNI PROIZVODI

Glava 6

ŽIVO DRVEĆE I DRUGE BILJKE; LUKOVICE, KORENJE I SLIČNO; SEČENO CVEĆE I UKRASNO LIŠĆE

Tarifni broj Tarifna oznaka Naimenovanje Napomene
0601   Lukovice, gomolji, gomoljasto korenje, koreni, izdanci i rizomi za sadnju, u vegetaciji ili u cvetu; biljke i koren cikorije, osim korenja iz tarifnog broja 1212
0601 10 – Lukovice, gomolji, gomoljasto korenje, izdanci korena i rizomi, za sadnju:
0601 10 10 00 – – zumbuli
0601 10 20 00 – – narcisi
0601 10 30 00 – – lale
0601 10 40 00 – – gladiole
0601 10 90 00 – – ostalo
0601 20 – Lukovice, gomolji, gomoljasto korenje, izdanci korena i rizomi u vegetaciji ili u cvetu; biljke i koren cikorije:
0601 20 10 00 – – biljke i koren cikorije
0601 20 30 00 – – orhideje, zumbuli, narcisi i lale
0601 20 90 00 – – ostalo
0602   Ostale žive biljke (uključujući njihovo korenje), reznice, kalem – grančice i kalemi; micelijum za pečurke:
0602 10 – Neužiljene reznice i kalem – grančice, kalemi:
0602 10 10 00 – – lozne
0602 10 90 00 – – ostale
0602 20 – Sadnice, šiblje i žbunje, kalemljeno ili nekalemljeno, vrsta koje imaju jestivo voće ili jezgrasto voće:
0602 20 10 00 – – lozne, kalemljene ili užiljene
  – – ostale:
0602 20 20 00 – – – sa golim korenima
  – – – ostale:
0602 20 30 00 – – – – agruma
0602 20 80 00 – – – – ostale
0602 30 00 00 – Rododendroni i azaleje (gorske ruže), kalemljeni ili nekalemljeni
0602 40 00 00 – Ruže, kalemljene ili nekalemljene
0602 90 – Ostalo:
0602 90 10 00 – – micelijum za pečurke
0602 90 20 00 – – ananas biljka
0602 90 30 00 – – povrće i jagode, za sadnju
  – – ostalo:
  – – – biljke otvorenog prostora:
  – – – – drveće, šiblje i žbunje:
0602 90 41 00 – – – – – šumsko drveće
  – – – – – ostalo:
0602 90 45 00 – – – – – – ožiljene reznice i mlade biljke
  – – – – – – ostalo:
0602 90 46 00 – – – – – – – sa golim korenima
  – – – – – – – ostalo:
0602 90 47 00 – – – – – – – – agruma
0602 90 48 00 – – – – – – – – ostalo
0602 90 50 00 – – – – ostale biljke otvorenog prostora
0602 90 70 00 – – – – ožiljene reznice i mlade biljke, osim kaktusa
  – – – – ostalo:
0602 90 91 00 – – – – – cvetne biljke, sa pupoljcima ili cvetovima, osim kaktusa
0602 90 99 00 – – – – – ostale
0603   Sečeno cveće i cvetni pupoljci vrsta podesnih za bukete ili za ukrasne svrhe, sveži, sušeni, bojeni-beljeni, impregnisani ili drukčije pripremljeni:  
  – Sveže:
0603 11 00 00 – – ruže
0603 12 00 00 – – karanfili
0603 13 00 00 – – orhideje
0603 14 00 00 – – hrizanteme
0603 15 00 00 – – ljiljani (Lilium spp.)
0603 19 – – ostalo:  
0603 19 10 00 – – – gladiole
0603 19 20 00 – – – rununkuli (rununculi)
0603 19 70 00 – – – ostalo
0603 90 00 00 – Ostalo GFI-pregledu ne podleže bojeno-beljeno, impregnisano

 

0604   Lišće, grane i ostali delovi bilja bez cvetova ili cvetnih pupoljaka i trave, mahovine i lišajevi podesni za bukete ili za ukrasne svrhe, sveži, sušeni, bojeni, beljeni, impregnisani ili drukčije pripremljeni:  
0604 20 – Sveže
  – – mahovine i lišajevi:
0604 20 11 00 – – – islandski lišaj (Reindeer lišaj)
0604 20 19 00 – – – ostalo
0604 20 20 00 – – božićna drva
0604 20 40 00 – – grane četinara
0604 20 90 00 – – ostalo
  – Ostalo: GFI-pregledu ne podležu ako su bojeni-beljeni, impregnisani
  – – mahovine i lišajevi:
0604 90 11 00 – – – islandski lišaj (Reindeer lišaj)
0604 90 19 00 – – – ostalo
  – – ostalo:  
0604 90 91 00 – – – samo sušeno, dalje nepripremljeno  
0604 90 99 00 – – – ostalo GFI-pregledu ne podležu ako su bojeni-beljeni, impregnisani

Glava 7

POVRĆE, KORENJE I KRTOLE ZA JELO

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović