Uključivanje licence u carinsku osnovicu

Prema Carinskom zakonu i Uredbi o carinski dozvoljenom postupanju s robom definisani su uslovi pod kojima se naknade za korišćenje autorskih prava ili licencne naknade dodaju stvarno plaćenoj ceni ili ceni koju treba platiti. Navedeni troškovi se dodaju stvarno plaćenoj ceni ili ceni koju treba platiti samo u slučajevima ako je to plaćanje u vezi sa robom čija se vrednost utvrđuje i predstavlja uslov za prodaju te robe.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović