PDV – OTPREMANJE DOBARA U INOSTRANSTVO, KOJE VRŠI STRANO LICE

 

PORESKI TRETMAN OTPREMANJA DOBARA U INOSTRANSTVO, KAO I USLUGA POSREDOVANJA KOD OTPREMANJA DOBARA U INOSTRANSTVO I USLUGA AVIO PREVOZA TIH DOBARA, KOJE VRŠI STRANO LICE

 

U slučaju realizacije ugovora o komisionu, kod kojeg vlasnik dobara prenosi dobra komisionaru, a komisionar ih otprema u inostranstvo primaocu, za promet dobara koja komisionar otprema u inostranstvo primaocu propisano je poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, uz ispunjenje propisanih uslova. Kada strano lice, koje se nije evidentiralo za obavezu plaćanja PDV, pruža uslugu avio prevoza dobara povezanu sa izvozom dobara poreskom obvezniku sa sedištem u Republici Srbiji, poreski obveznik – primalac usluge prevoza nema obavezu da, po osnovu prometa te usluge, obračuna PDV kao poreski dužnik, pod uslovom da poseduje dokument o izvršenoj usluzi prevoza dobara stranog lica – pružaoca usluge.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-175/2017-04 od 20.10.2017. godine)

 

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović