2

PDV NA USLUGE PREVOZA – KOD UVOZA DOBARA

 

POSEDOVANJE POTREBNIH DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PORESKOG OSLOBOĐENJA ZA USLUGE PREVOZA DOBARA POVEZANIH SA UVOZOM KOJI VRŠI OBVEZNIK PDV DOMAĆIM UVOZNICIMA

 

Kada obveznik PDV pruža uslugu prevoza dobara koja je povezana sa uvozom dobara privrednom subjektu sa sedištem u Republici Srbiji, mesto prometa te usluge je u Republici Srbiji. Za promet predmetne usluge Zakonom je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, pod uslovom da je vrednost usluge prevoza sadržana u osnovici za obračunavanje PDV pri uvozu dobara, tj. ako obveznik PDV – pružalac usluge prevoza poseduje dokument o izvršenoj usluzi prevoza (CMR, CIM, manifest i dr.) i račun ili drugi dokument koji služi kao račun, izdat u skladu sa Zakonom.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00133/2017-04 od 2.10.2017. godine)

 

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.