2

PRODAJA ROBE I USLUGA AMBASADAMA I DIPLOMATSKIM PREDSTAVNIŠTVIMA BEZ PDV

PITANJE:

Molim vas za pomoc na temu prodaje robe diplomatskim /konzularnim predstavnistvu , imamo situaciju da Ambasada zeli da kupi robu od nas ali da promet bude evidentiran preko fiskalne kase uz izdavanje gotovinskog racuna , naravno bez PDV . Molim vas za potvrdu da je moguce izvrsiti ovakav promet .

ODGOVOR:

u situaciji kada strano diplomatsko predstavništvo ili ambasada, želi da kupi neku robu ili uslugu od pravnog lica u Srbiji, koje je obveznik PDV, potrebno je da vam dostavi overen obrazac PPO-PDV.  Overava ga na osnovu popunjenog obrasca poreska Uprava – Centarala. Na tom  obrascu treba da stoje sledeći podaci:

– o ambasadi ili nekoj drugoj ustanovi koja ima privilegiju da kupuje bez PDV:

– Naziv obveznika – naziv, sedište , PIB – vaše firme – vi će te fakturisati robui ili uslugu bez PDV;

– tačan iznos – vrednost koju će te fakturisati;

– broj i datum overe u PU.

POTVRDA O PORESKOM OSLOBOĐENJU izdaje se za svaku nabavku posebno i ima sve podatke o firmi koja će prodati robu ili uslugu bez iskazivanja i naplate PDV.

U prilogu, imate blanko  obrazac:

OBRAZAC PPO-PDV

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

Comments are closed