ODLUKA O USLOVIMA ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU

(„Sl. glasnik RS“, br. 28/2015, 57/2015, 113/2015, 60/2016, 80/2016 i 108/2016)

  1. Ovom odlukom propisuju se uslovi za smanjenje carinskih dažbina na uvoz živih goveda iz tarifne oznake 0102 29 49 00 Carinske tarife i živih svinja iz tarifne oznake 0103 91 10 00 Carinske tarife, poreklom iz zemalja članica Evropske unije.
  2. Carinske dažbine na robu iz tarifne oznake 0102 29 49 00 iznose 0%, a na robu iz tarifne oznake 0103 91 10 00 iznose 5%, u periodu do 31. decembra 2017. godine.
  3. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Samostalna odredba Odluke o izmeni
Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu

(„Sl. glasnik RS“, br. 57/2015)

  1. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se od 1. jula 2015. godine.

Samostalna odredba Odluke o izmeni
Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu

(„Sl. glasnik RS“, br. 113/2015)

  1. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se od 1. januara 2016. godine.

 

Samostalna odredba Odluke o izmeni
Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu

(„Sl. glasnik RS“, br. 60/2016)

  1. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se od 1. jula 2016. godine.

 

Samostalna odredba Odluke o izmeni
Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu

(„Sl. glasnik RS“, br. 80/2016)

  1. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se od 1. oktobra 2016. godine.

Samostalna odredba Odluke o izmeni i dopuni
Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu

(„Sl. glasnik RS“, br. 108/2016)

  1. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se od 1. januara 2017. godine.

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović