• Home
  • Blog
  • ODLUKA O USLOVIMA ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU

Tag Archive

Tag Archives for " ODLUKA O USLOVIMA ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU "

ODLUKA O USLOVIMA ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU

(„Sl. glasnik RS“, br. 28/2015, 57/2015, 113/2015, 60/2016, 80/2016 i 108/2016) Ovom odlukom propisuju se uslovi za smanjenje carinskih dažbina na uvoz živih goveda iz tarifne oznake 0102 29 49 00 Carinske tarife i živih svinja iz tarifne oznake 0103 91 10 00 Carinske tarife, poreklom iz zemalja članica Evropske unije. Carinske dažbine na robu […]

Detaljnije...