• Home
  • Blog
  • Propisi

NEMA OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA POREZA PO ODBITKU NA PRIHODE KOJE NEREZIDENTNO PRAVNO LICE OSTVARI OD REZIDENTNOG PRAVNOG LICA PO OSNOVU NAKNADE OD USLUGE OBUKE ZAPOSLENIH U INOSTRANSTVU

obukaPrihod koji nerezidentno pravno lice, ostvari od rezidentnog pravnog lica po osnovu naknade od usluge obuke zaposlenih u inostranstvu, odnosno od naknada po osnovu troškova učešća zaposlenih na seminarima i kongresima u inostranstvu, nije predmet oporezivanja porezom po odbitku, imajući u vidu da je usluga pružena i iskorišćena van teritorije Republike.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-523/2016-04 od 6.6.2016. godine). 

Shodno članu 40. stav 1. tačka 5) Zakona o porezu na dobit pravnih lica, ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, porez na dobit po odbitku po stopi od 20% obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu naknada od usluga koje se pružaju ili koriste, odnosno koje će biti pružene ili korišćene na teritoriji Republike.

U skladu sa navedenom zakonskom odredbom, prihod koji nerezidentno pravno lice, ostvari od rezidentnog pravnog lica po osnovu naknade od usluge obuke zaposlenih u inostranstvu, odnosno od naknada po osnovu troškova učešća zaposlenih na seminarima i kongresima u inostranstvu, nije predmet oporezivanja porezom po odbitku, u skladu sa članom 40. stav 1. tačka 5) Zakona, imajući u vidu da je usluga pružena i iskorišćena van teritorije Republike.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović