Tag Archive

Tag Archives for " porez po odbitku na usluge obuke zaposlenih "

NEMA OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA POREZA PO ODBITKU NA PRIHODE KOJE NEREZIDENTNO PRAVNO LICE OSTVARI OD REZIDENTNOG PRAVNOG LICA PO OSNOVU NAKNADE OD USLUGE OBUKE ZAPOSLENIH U INOSTRANSTVU

Prihod koji nerezidentno pravno lice, ostvari od rezidentnog pravnog lica po osnovu naknade od usluge obuke zaposlenih u inostranstvu, odnosno od naknada po osnovu troškova učešća zaposlenih na seminarima i kongresima u inostranstvu, nije predmet oporezivanja porezom po odbitku, imajući u vidu da je usluga pružena i iskorišćena van teritorije Republike. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. […]

Detaljnije...