ODLUKA O UTVRĐIVANJU NACIONALNE KONTROLNE LISTE ROBE DVOSTRUKE NAMENE

(„Sl. glasnik RS“, br. 44/2015)

  1. Ovom odlukom utvrđuje se Nacionalna kontrolna lista robe dvostruke namene.
  2. Nacionalna kontrolna lista iz tačke 1. ove odluke odštampana je uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.
  3. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju Nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namene („Službeni glasnik RS“, broj 20/13).
  4. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

NACIONALNA KONTROLNA LISTA ROBE DVOSTRUKE NAMENE

Ova lista je u potpunosti usklađena sa Evropskom direktivom 1382/2014 od 22. oktobra 2014. godine (Commision delegated regulation (EU) No 1382/2014 of 22 Ocober 2014) i u njoj su primenjene međunarodno dogovorene kontrole robe dvostruke namene uključujući Vasenar Sporazum (Wassenaar Arrangement), Režim kontrole raketne tehnologije (the Missile Technology Control Regime – MTCR), Grupa nuklearnih snabdevača (the Nuclear Suppliers’ Group – NSG), Australijska grupa (the Australia Group) i Konvencija o hemijskom oružju (the Chemical Weapons Convention – CWC).

OPŠTE NAPOMENE

  1. Za kontrolu robe izrađene ili modifikovane za vojnu upotrebu, videti važeću Nacionalnu kontrolnu listu naoružanja i vojne opreme. Napomene u ovoj listi date pod nazivom „Videti takođe Nacionalnu kontrolnu listu naoružanja i vojne opreme (NKL NVO)“ odnose se na navedenu listu.
  2. Predmet kontrole date ovom listom je i izvoz i uvoz robe koja ne podleže kontroli (uključujući i postrojenja), kada sadrži jednu ili više komponenti koje podležu kontroli i predstavljaju suštinski element te robe i moguće ih je izdvojiti i upotrebiti u druge svrhe.

N.B.: U proceni da li se komponenta(e) koja podleže kontroli može smatrati suštinskim elementom, neophodno je u obzir uzeti faktore količine, vrednosti i tehnološkog znanja tzv. know-how, kao i druge specifične okolnosti koje mogu da deklarišu kontrolisanu komponentu (ili komponente) suštinskim elementom robe koja se nabavlja.

  1. Roba koja je navedena u ovoj listi obuhvata i novu i polovnu robu.
  2. U nekim slučajevima hemikalije su u listi prikazane imenom i CAS brojem. Lista se odnosi na hemikalije sa istom strukturnom formulom (uključujući hidrate), bez obzira na ime ili CAS broj. CAS brojevi su prikazani da pomognu u identifikaciji date hemikalije ili smeše, nezavisno od nomenklature. CAS broj ne može biti korišćen kao jedinstveni identifikator zato što neke forme hemikalija sa liste imaju različite CAS brojeve, a smeše koje sadrže te hemikalije mogu takođe imati različite CAS brojeve.

NAPOMENA O NUKLEARNOJ TEHNOLOGIJI (NTN)

(Tumačiti uz odeljak E Kategorije 0)

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović