24. septembra u PK Beograd, održan je seminar „UVOZ BEZ TAJNI – OD PORUDŽBENICE DO PLAĆANJA“

 ODRŽAN JEDNODNEVNI SEMINAR „UVOZ BEZ TAJNI – OD PORUDŽBENICE DO PLAĆANJA“

U organizaciji Privredne komore Beograda – Udruženja trgovine i Centra za poslovno obrazovanje i unapređenja kvaliteta, održan je jednodnevni seminar 24. septembra 2013. godine na temu: „UVOZ BEZ TAJNI – OD PORUDŽBENICE DO PLAĆANJA“.

Prisutne učesnike seminara pozdravila je u ime Privredne komore Beograda Sandra Milenković, rukovodilac Sektora za poslovno obrazovanje. Seminaru su prisustvovali predstavnici iz sledećih kompanija: AD BIP BEOGRAD, VELUX SRBIJA DOO, CARLSBERG SRBIJA DOO, TRAFFIC CONSULTING i druge.

Seminar je imao za cilj detaljno upoznavanje sa novim propisima iz oblasti spoljne trgovine, deviznog i carinskog poslovanja, donetim u drugoj polovini 2012. godine.

„Treba imati u vidu činjenicu da  se spoljno – trgovinski posao uvoza robe i usluga uglavnom ne završava carinjenjem, odnosno dobijanjem JCI i plaćanjem carinskih dažbina, kao i plaćanjem robe ino partneru. Složeni propisi, koji se naslanjaju jedan na drugi, nalažu da se na određeni broj proizvoda obračuna i plati „eko taksa“, kao i taksa za ambalažu, dok na pojedine proizvode firma ima obavezu da pored carine i poreza na dodatu vrednost, obračuna i plati porez po odbitku. Navedene takse i porezi predstavljaju dodatne namete na uvoz robe, ali neprimenjivanje propisa još više firme opterećuje naknadnim kaznama i zateznim kamatama. Pored brojnih olakšica koje su uvedene novim propisima i dalje su ostale na snazi brojne obaveze koje firme u spoljno – trgovinskom poslu moraju da ispune“, istakla je Sandra Milenković, rukovodilac Sektora za poslovno obrazovanje.

Svoja iskustva i znanja sa polaznicima je podelila dipl. ekonomista, Biljana Trifunović, vlasnica i direktorka firme “ IFA – INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY”, dugogodišnji novinar dnevnog lista „Privredni pregled“, predavač na brojnim seminarima sa dvodecenijskim iskustvom. Takođe je autor stručnog bloga o finansijama, koji se prema izveštaju WORLDPRESS-a ubraja u veoma uspešne stručne blogove na svetskom nivou, kada govorimo o gore navednoj temi (www.biljanatrifunovicifa.com).

  DSCI0422 DSCI0421

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović