UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA ZA PRIMENU KOMPENZATORNIH MERA

       UREDBA O BLIŽIM USLOVIMA ZA PRIMENU KOMPENZATORNIH MERA

(„Sl. glasnik RS“, br. 112/2009)

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovom uredbom uređuju se bliži uslovi za primenu kompenzatornih mera, u skladu sa pravilima Svetske trgovinske organizacije (u daljem tekstu: STO) i propisima Evropske unije.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović