ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA ZA PLAĆANJE, ODNOSNO NAPLATU U ROBI, ODNOSNO USLUGAMA

ODLUKA
O BLIŽIM USLOVIMA ZA PLAĆANJE, ODNOSNO NAPLATU U ROBI, ODNOSNO USLUGAMA
(„Sl. glasnik RS“, br. 109/2005

 

1. Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom (u daljem tekstu: Ministarstvo) odobrava domaćem licu da robu koju uvozi, odnosno izvozi, kao i usluge u spoljnoj trgovini plati, odnosno naplati u robi ili uslugama (u daljem tekstu: kompenzacioni poslovi), na osnovu podataka dostavljenih u skladu sa odredbama ove odluke, i to:

1) ako se izvozom robe i usluga plaća zakup opreme, uvoz opreme, repromaterijala i sirovina namenjenih proizvodnji robe i pružanju usluga za izvoz;

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović